Siden jeg bare havnet på venteliste for behandlingsreise til utlandet har jeg søkt om å få nytt rehabiliteringsopphold i Norge. Det fikk jeg innvilget og du finner meg dermed i Vikersund i august/september.

I 2017 har jeg vært der for første gang. Oppholdet ble ikke helt som det var tenkt denne gangen da jeg fikk ny prolaps som til slutt måtte opereres.

Dermed starter jeg nytt forsøk på et rehabiliteringsopphold.